Garantie

een artikel van Telstar 1963 n.v. voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. volgens de wet heeft u recht op een goed product. in de wet staat dat een product 'deugedelijk' moet zijn. dat betekent dat u het product gedurende een bepaalde termijn op een normale manier moet kunnen gebruiken. Telstar 1963 n.v. hanteert hiervoor een garantietermijn van 6 maanden. mocht het artikel binnen de garantietermijn bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze door telstar 1963 n.v. kosteloos hersteld. hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van telstar 1963 n.v. en de fabrikant. de garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantie voorwaarden:

  • bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

  • indien een klacht gegrond is, beslist Telstar 1963 n.v. of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd.

  • een artikel dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon en droog zijn. 

  • er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

- beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

- ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;

- normale gebruiksslijtage;

- beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

- schade die is aangebracht door natuur, mens of dier.

wanneer u een klacht over een artikel heeft, vernemen wij dat graag van u via de mail (fanshop@sctelstar.nl). indien mogelijk stuurt u een foto van de klacht mee. u ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met verdere instructies over hoe te handelen.

voor meer informatie verwijzen wij u naar de retourprocedure en de algemene voorwaarden.

©2018 by Telstar 1963 NV